Wyspy na wykładzie

JEZIORO TAJEMNIC. Pośród atrakcji najbliższych Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie (20.01.1018r.) na szczególną uwagę zasługuje prelekcja regionalisty z powiatu wałeckiego Roberta Kraszczuka pt. „Wyspy w czasach dawnych na ziemi drawskiej”. 

Pan Robert niedawno wydobył z zapomnienia trzynastą wyspę na jeziorze Drawsko, ochrzczoną roboczo „Wyspą Wiedźmy” (informacja ta została opublikowana na stronie internetowej projektu Jezioro Tajemnic). W powszechnie dostępnych opisach Drawsko występuje jako akwen, na którym znajduje się dwanaście wysp.

Ten regionalny pasjonat historii udał się na ekspedycję fotograficzną na granice byłego powiatu wałeckiego w XV w., w celu ustalenia, czy okoliczne wyspy posiadają jakieś znamiona historii, jak również w celu poszerzenia wiedzy o życiu na wyspach w naszym regionie. W październiku ub. roku przeprowadził kwerendę zdjęciową następnych 11 wysp związanych z granicami powiatu wałeckiego z XV w. Jako że jezioro Drawsko w tamtym czasie należało do terenu powiatu wałeckiego, postanowił poczynić ekspedycję również i tam.

O tych i innych przygodach podczas odkrywania historii z pewnością będzie można usłyszeć w czasie XXI Henrykowskich Spotkań Kulturalnych, które odbędą się tradycyjne w Pałacu Siemczyno. Początek – godz. 16.00.

Serdecznie polecamy wizytę w pełnym tajemnic i historycznych zagadek hotelu – „Pałacu Siemczyno”, który jest kreatywnym partnerem Akcji „Jezioro Tajemnic” i jednym ze sponsorów nagrody głównej za „U-boota” z jeziora Drawsko, wynoszącej obecnie aż 105 000 zł.

„Pałac Siemczyno”: http://www.palacsiemczyno.pl/index.php?lang=pl

Plakat_roboczy_m

Sponsorzy nagród

Przyjaciele

Patronat nad akcją sprawują