Autostrada przez jezioro Drawsko? To prawda!

Lokalizacja berlinkiJEZIORO TAJEMNIC. Wszystko wskazuje na to, że doniesienia są prawdziwe: przez jezioro Drawsko miała przebiegać „berlinka”.

Nad tym, czy przez północny kraniec jeziora Drawsko planowano przeprowadzić fragment autostrady Berlin – Królewiec, zastanawialiśmy się w niedawnym artykule. Okazuje się, że to prawda. Wskazują na to stare mapy i ślady widoczne na tzw. Lidarze, czyli skaningu laserowym gruntu.

– Zdjęcia lidar przedstawiają miejsca gdzie została usunięta wierzchnia warstwa ziemi (humus) pod budowę autostrady – informuje Michał Kaliniak, pracownik Referatu Promocji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu. W stronę tego miasta miał biec dalszy ciąg tej budowli, zaś w lasach pozostało wiele jej śladów.

Zbigniew Januszaniec, regionalista z Czaplinka, przedstawił fragment mapy z 1961 roku, na której przerywanymi liniami zaznaczony jest przebieg trasy (publikujemy ją):

– Na tej mapie topograficznej linię nieukończonej autostrady zaznaczono tylko na tych odcinkach, gdzie efekty prac ziemnych związanych z budową autostrady były wyraźnie czytelne w terenie. Zaznaczyłem te odcinki czerwonymi strzałkami.

Czy półwysep na jeziorze Drawsko, przez który miała biegnąć trasa został usypany przez ludzi, jak wskazywały niektóre teorie, czy też jego pochodzenie jest naturalne? Tu również nie zawiedli nas Czytelnicy. Z. Januszaniec wskazuje na mapę z początku XX wieku, na której cypel jest naniesiony, co wskazuje na jego naturalne pochodzenie. Mapa ta przechowywana jest w Izbie Muzealnej w Czaplinku. Z kolei Jarosław Łysko, mieszkaniec okolic Czaplinka, nie wyklucza że mogło dojść do pewnych poprawek natury. Według jego oceny na cypel ten nawieziono ziemi, w celu przygotowania go pod budowę autostrady. Natomiast internauta Marcin Roszak dodał na fb Akcji trzy mapy akwenu i otaczających go terenów. Mapy pochodzą z końca 18 i początku 19 wieku. Są autorstwa Reymanna, Sotzmanna oraz Schroettera. Choć, jak wskazuje, na żadnej z nich nie widać wspomnianego cypla, jednak może to być wina małej dokładności ówczesnych opracowań.

Kolejna zagadka historyczna rozwiązana. Dziękujemy za pomoc!

O sprawie pisaliśmy już tutaj: http://jeziorotajemnic.pl/przez-jezioro-miala-przebiegac-autostrada/

Sponsorzy nagród

Przyjaciele

Patronat nad akcją sprawują