Tu mieszkali wodzowie!

ryc. 8JEZIORO TAJEMNIC. Podajemy szczegóły kolejnego odkrycia archeologicznego. W Bobrowie, pomiędzy Czaplinkiem a Złocieńcem odnaleziono następne grodzisko. Ma powierzchnię 60 arów i znajduje się na półwyspie.

            Jak podaje Andrzej Kuczkowski z Muzeum w Koszalinie, które prowadzi parce badawcze, grodzisko położone jest około 2 km na zachód od skraju zabudowań wsi Siemczyno, w której w ostatni kwietniowy weekend odbędzie się Zlot Poszukiwaczy Skarbów „Kocioł Świdwiński – Jezioro Tajemnic”.

Obiekt leży w administracyjnych granicach miejscowości Bobrowo (gm. Złocieniec). Obecnie jest to półwysep w linii brzegowej jeziora Wilczkowo. Obiekt jednoczłonowy o owalnym kształcie ma wymiary u podstawy wału 83×96 m, szerokość wału u podstawy dochodzi do 20 m. Powierzchnia całkowita grodziska wynosi około 60 arów. Pierwotnie najprawdopodobniej położone było na wyspie, oddalonej w linii prostej od linii brzegowej o około 130 m. Bezpośrednio na południe od obiektu znajduje się wyraźne podmokłe obniżenie terenowe.

            Obiekt porośnięty jest lasem. Jego stan zachowania jest bardzo dobry. Wały zachowane są do wysokości kilku metrów. Szczególnie czytelne one są od strony północno wschodniej. Nie udało się niestety zebrać żadnego materiału ruchomego, który pozwoliłby na ustalenie chronologii obiektu. Na podstawie jednak licznych analogii uznać możemy z dużym prawdopodobieństwem, że mamy do czynienia z pozostałościami po wczesnośredniowiecznym grodzie. Z dużym też prawdopodobieństwem możemy przypuszczać, iż pomiędzy grodem a lądem stałym biegł most drewniany, po którym pozostałości znajdują się na południe od obiektu.

Andrzej Kuczkowski

Odkrycie zostało objęte ochroną konserwatorską oraz wpisane w plan badawczy Muzeum w Koszalinie, Patrona Akcji „Jezioro Tajemnic”.

Na zdjęciach: Bobrowo (gm. Złocieniec). Wały grodziska (fot. A. Kuczkowski).

ryc. 7

Sponsorzy nagród

Przyjaciele

Patronat nad akcją sprawują