Wczesnośredniowieczna osada na Suliborzu i źródło

Fragmenty ceramiki odkryte na półwyspie SulibórzJEZIORO TAJEMNIC. W najbliższych okolicach jeziora Drawsko, na terenie gmin Czaplinek oraz gminy Złocieniec, odkryto kilka wczesnośredniowiecznych siedzib ludzkich. To odkrycia dużej wagi, każące w nowy sposób patrzeć na historię ziem Pojezierza Drawskiego. Będziemy cyklicznie je prezentować.

Na trop dawnych mieszkańców niedostępnego Półwyspu Sulibórz (jez. Drawsko), który dawniej najprawdopodobniej był wyspą, a dziś nazywany jest także „Wyspą Harcerską”, niezależnie od siebie natrafili muzealnicy z Koszalina (w 2015 r.) i poszukiwacze w ramach Akcji „Jezioro Tajemnic (w 2016 r.). Tym ostatnim pomógł przypadek, gdy podczas wizyty na półwyspie natknęli się na rozgrzebaną przez dziki ziemię. Wystawały z niej ceramiczne skorupy.

– Znaleziska to pozostałości rozległej osady położonej na tzw. Wyspie Harcerskiej, położonej w obrębie gruntów wsi Sulibórz. W zestawieniu z niezwykłym mikroregionem osadniczym związanym z Jeziorem Zarańsko, świadczą o wybitnej roli ziemi drawskiej we wczesnym średniowieczu – podkreśla Andrzej Kuczkowski, pracownik Działu Archeologii Muzeum w Koszalinie. – Dzięki naszym działaniom w ramach partnerstwa przy realizacji projektu „Jezioro Tajemnic”, omawiane stanowiska zostaną objęte ochroną konserwatorską, a także znajdą się w planie badawczym Muzeum na najbliższe lata.

Na Suliborzu, tuż przy brzegu jeziora Drawsko, znajduje się także zabezpieczone cembrowiną źródło. Obecnie korzystają z niego harcerze, choć niewykluczone, że służyło także dawnym mieszkańcom tego zakątka.

– Myślę, że to źródło można by doskonale wykorzystać jako atrakcję turystyczną – mówi Stanisław Kuczyński, Starosta Drawski. – Leży ono na terenie będącym własnością Gminy Czaplinek. Odpowiednio oprawione byłoby wspaniałym celem dla żeglarzy lub kajakarzy, ponieważ najlepszy dostęp do niego jest właśnie drogą wodną. Atrakcją mogłoby zostać także stanowisko archeologiczne na Urazie, gdy już zostanie gruntownie przebadane.

Muzeum w Koszalinie jest Patronem Akcji „Jezioro Tajemnic”. https://www.facebook.com/MuzeumWKoszalinie/

 

Sponsorzy nagród

Przyjaciele

Patronat nad akcją sprawują