Wygraliśmy. Tutaj jest Przyjazny Brzeg!

JEZIORO TAJEMNIC. Grand Prix dla Powiatu Drawskiego w jednym z najważniejszych konkursów branży turystycznej – Nagrodzie Przyjaznego Brzegu. W tyle został nawet szczeciński finał The Tall Ships Races 2017, który wygrał w kategorii „Przedsięwzięcia”. Wręczenie nagród 10 marca 2018 roku w Warszawie o godz. 12.00.

Przy szczegółowej ocenie działalności powiatu, niebagatelne znaczenie miała realizacja projektu Jezioro Tajemnic. Jest to jednak jedna ze składowych oceny, a potem werdyktu Jury – powiadomił nas Dyrektor Centrum Turystyki Wodnej PTTK Wojciech Skóra.

Konkurs organizowany jest przez Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pod patronatem honorowym Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Celem nagrody jest m.in. promocja atrakcji wodniackich i turystycznych Polski oraz wyróżnienie miejscowości najbardziej aktywnych na tym polu.

Do konkursu Powiat Drawski zgłosił Marek Andrzej Halter, wieloletni Redaktor prestiżowych pism wodniackich i znawca tematyki żeglarskiej, a także Laureat tej Nagrody za 2013 rok. – Akcja została pomyślana jako forma promocji regionu poprzez ukazanie wyjątkowego akwenu jakim jest jezioro Drawsko. Pomysł narodził się niespełna dwa lata temu w zespole urzędników starostwa drawskiego pod przewodnictwem Starosty p. Stanisława Kuczyńskiego – opisuje.

Organizowany już po raz czternasty Konkurs Nagroda Przyjaznego Brzegu od pierwszej edycji odbywa się pod patronatem honorowym Ministra Sportu i Turystyki, który przyznaje również swoją nagrodę do Grand Prix, tradycyjnie wręczaną podczas corocznych Targów Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda” organizowanych w Warszawie. To właśnie podczas tych targów odbędzie się wręczenie nagrody dla Powiatu Drawskiego.

Sponsorzy nagród

Przyjaciele

Patronat nad akcją sprawują