Szyny w Starym Drawsku

szyny-drahim-001Autor zgłoszenia: Zbigniew Januszaniec z Czaplinka: Szyny na zamkowym wzgórzu w Starym Drawsku, o których donosi Pan Stanisław Zaręba, nie są związane z żadną tajemnicą. Pochodzenie szyn jest bardzo prozaiczne. Pozostawione one zostały przez ekipę, która w latach 60-tych XX wieku przeprowadzała , z polecenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie, szeroko zakrojone prace konserwatorskie i zabezpieczające przy ruinach zamku w Starym Drawsku. Szyny były położone w linii prowadzącej do bramy głównej zamku. Służyły do transportu wagonikami ( czy może raczej jednym wagonikiem) materiałów budowlanych na zamkowe wzgórze oraz gruzu pochodzącego z zamkowych ruin. Wagonik wciągany był na zamkowe wzgórze po szynach przy pomocy wciągarki linowej. Nie wiem, dlaczego ekipa pozostawiła szyny na zamkowym wzgórzu. Może zamierzano kontynuować dalsze prace przy zamkowych ruinach? Do prac konserwatorskich i zabezpieczających przystąpiono po przeprowadzeniu w latach 1963 – 1967 na zamku drahimskim badań archeologicznych. Duży zakres przeprowadzonych wówczas prac spowodował, że – jak wspomniałem wcześniej – zainstalowane zostały szyny, którymi poruszał się wózek szynowy (chyba jednak tylko jeden) napędzany wciągarką linową. Załączam poniżej fotografię, na której widoczny jest wózek oraz szyny prowadzące do głównej bramy wjazdowej zamku znajdującej się w północnym odcinku muru obronnego zamku. Takie rozwiązanie znakomicie ułatwiało transport materiałów budowlanych na zamkowe wzgórze oraz transport gruzu z ruin zamku. Fotografia pochodzi z książki „Gród i zamek w Starym Drawsku” z 1972 roku, str. 20 ( autorzy: H. Janocha, F.J. Lachowicz, D. Ptaszyńska). Po zakończeniu prac ekipa z nieznanych mi powodów nie zdemontowała szyn, które jeszcze przez szereg lat szpeciły zamkowe wzgórze. Szyny, które wzbudziły zainteresowanie Pana Zaręby, nie były więc – jak widzimy – poniemieckie, lecz zostały zamontowane przez polską ekipę wykonującą prace konserwatorskie i zabezpieczające przy ruinach drahimskiego zamku.

Pisaliśmy o tym tutaj: http://jeziorotajemnic.pl/kolejne-doniesienie-o-tajemniczych-szynach-w-okolicy-jeziora/

Sponsorzy nagród

Przyjaciele

Patronat nad akcją sprawują