Mapa jeziora

Informacje o lokalizacji wraków:

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim prosi o nadsyłanie informacji o jakichkolwiek odnalezionych wrakach (np. łodzi, jachtów itd.), w tym współrzędnych wraku, orientacyjnej głębokości, krótkiego opisu co odnaleziono, w miarę możliwości zilustrowanego zdjęciem lub nawet krótkim filmem. W ten sposób mamy nadzieję stworzyć mapę wraków, która stanie się rodzajem przewodnika dla nurków. Prosimy o nadsyłanie informacji za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie Akcji, w zakładce „Zgłoś informację”.

Jezioro Drawsko - mapa jeziora

 

Jezioro Drawsko – mapa jeziora PDF

Sponsorzy nagród

Przyjaciele

Patronat nad akcją sprawują