Znalezisko ze słoika

JEZIORO TAJEMNIC. Interesująca pamiątka z 1978 roku. „Rzeka Drawa na 1100 metrach od ujścia jeziora z Drawskiego” – tak brzmi napis na dokumencie odnalezionym w pobliżu jeziora w… słoiku.

Nie wiadomo, z jakim zamiarem dokument został zamknięty w słoiku i porzucony. Być może miała to być forma listu w butelce. Tymczasem stał się kapsułą czasu. „Certyfikat Żelazny” sporządzony został prawdopodobnie jako forma uczczenia opisanej na nim okoliczności, przez załogę jachtu „Wyga”.

Po latach odnalazł go Zygmunt Danielewski z Gospodarstwa Agroturystycznego Rzepowo. Natrafił na swoje znalezisko podczas spaceru w połowie lutego. Jego uwagę przyciągnął słoik typu twist, leżący nad brzegiem Drawy w okolicach Rzepowa. W środku było zapisane zawiniątko.

Na piśmie umieszczono też nazwiska załogantów. Jeżeli są oni wśród Czytelników – prosimy o kontakt. Chętnie zamieścimy krótkie żeglarskie wspomnienia z tamtych czasów, dotyczące największego akwenu Pojezierza Drawskiego. Zgłoszenia:  http://jeziorotajemnic.pl/zglos-informacje/

Pan Zygmunt otrzymał Certyfikat Uczestnictwa w Akcji Jezioro Tajemnic, który osobiście wręczył mu Starosta Drawski Stanisław Kuczyński.

Informacje nt. Gospodarstwa Agroturystycznego Rzepowo:

http://splywykajakowemati.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=30

Sponsorzy nagród

Przyjaciele

Patronat nad akcją sprawują