Wilczki morskie założyły mundury

Klasa patronacka Akademii MorskiejJEZIORO TAJEMNIC. W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku rozpoczyna naukę pierwsza klasa technikum informatycznego pod patronatem Akademii Morskiej w Szczecinie. Na inaugurację roku przyjechał sam Rektor dr hab.inż.kpt.ż.w. Wojciech Ślączka. Mundury z emblematami swojej szkoły oraz AM założą także uczniowie ZSP w Czaplinku.

– Klasy patronackie to pokłosie współpracy z Akademią Morską w ramach Akcji Jezioro Tajemnic – wskazuje Starosta Stanisław Kuczyński. – Myślę, że to czego się w nich nauczy młodzież, stanowić będzie świetną podstawę do studiowania na Akademii, a w perspektywie do przyszłościowych zawodów z wynagrodzeniem zdecydowanie wykraczającym poza przeciętną.

Uczniowie będą realizowali zajęcia dodatkowe prowadzone przez wykładowców akademickich w salach wykładowych i laboratoriach Instytutu Technologii Morskich z dziedziny programowania oraz zastosowania informatyki na przykładzie nawigacji morskiej i technik symulacyjnych.

Dzięki porozumieniu o współpracy między ZSP w Kaliszu Pomorskim, a Akademią Morską w Szczecinie, młodzież będzie mogła zapoznać się ze specyfiką studiów na kierunkach związanych z gospodarką morską oraz zaznajomi się z tajnikami służby oficera marynarki handlowej. W przyszłości absolwenci technikum będą mieli ułatwiony start na studia i z pewnością wielu z nich wejdzie w poczet studentów Akademii Morskiej.

Wizualnym wyróżnikiem klasy patronackiej są mundury wzorowane na umundurowaniu studentów AM, ufundowane przez drawskie Starostwo. Klasa będzie realizowała szereg zajęć dodatkowych, wykraczających poza podstawę programową w ramach kontraktu samorządowego, projektu unijnego  prowadzonego przez Starostwo. Już na początku 2018r. w szkole powstanie nowoczesna pracownia na miarę XXI wieku, gdzie młodzież będzie mogła doskonalić swoje umiejętności z dziedziny informatyki.

Strony Internetowe:

ZSP Kalisz Pomorski www.akademiamorskakalisz.pl

ZSP Czaplinek- klasa Patronacka:  www.akademiamorskaczaplinek.pl

bty

bty

Sponsorzy nagród

Przyjaciele

Patronat nad akcją sprawują