Tajemnice na Dniach Henrykowskich

JEZIORO TAJEMNIC. Starosta Drawski Stanisław Kuczyński objął Patronatem Honorowym Henrykowskie Dni w Siemczynie. Podczas „Dni” promowana będzie min. Akcja „Jezioro Tajemnic”.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 1-2 lipca br. Jednym z jego celów jest popularyzacja „ginących zawodów” związanych z rzemiosłem artystycznym i kulturą ludową. Tym razem należy spodziewać się także prelekcji z udziałem Starosty oraz zajęć związanych znurkowaniem w wykonaniu Szkoły Nurkowania ANDAtek i Dariusza de Lorm – w pobliskiej zatoce jeziora Drawsko.

– Od trzynastu lat, raz w roku organizujemy Henrykowskie Dni w Siemczynie, które są wydarzeniem dwudniowym, oferującym gościom wielowymiarowe rozrywki nie tylko na niwie historii, kultury i sztuki, lecz także bardziej przyziemne i doczesne… – zachęca Robert Dyduła z Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie.

Dzień pierwszy (1 lipca br. – sobota) to szereg działań w obrębie Zespołu Pałacowo-Folwarcznego w Siemczynie, a więc kolejno jest to konferencja z wystąpieniem, m. in. Starosty Drawskiego, działania plenerowe grup historycznych, zespołów artystycznych, różnego rodzaju warsztaty (ceramiczne, plastyczne, taneczne, itp.) oraz wydarzenie dnia, tj. wieczorny koncert „Ósmy cud świata” – solistki Katarzyny Dondalskiej z Orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej pod dyrekcją Stefana Johannesa Waltera.

Natomiast dzień drugi (2 lipca br. – niedziela) to msza św. w siemczyńskim kościele o g. 12.00 i wspólne zdjęcie na schodach pałacowych, oraz od g. 15.00 nad Zatoką Henrykowską w Siemczynie – III Henrykowskie Regaty Żeglarskie o Puchar Prezesa HSS i piknik żeglarski.

HSS to Organizacja Pożytku Publicznego. „Dni” przyciągające rzesze mieszkańców i turystów organizuje już po raz XIV. „Pałac Siemczyno” jest także jednym ze sponsorów nagrody za „U-boota” z jeziora Drawsko.

Szczegółowy program konferencji na stronie: www.palacsiemczyno.pl

Pałac Siemczyno od strony parku. Fot. Adam Myśków

Na zdj.: Pałac Siemczyno od strony parku. Fot. Adam Myśków

Print

Sponsorzy nagród

Przyjaciele

Patronat nad akcją sprawują