Nagroda wzrosła – dorzucił Czaplinek!

foto główne

JEZIORO TAJEMNIC. Dziś rano (15.02.2016 r.) w Urzędzie Miejskim w Czaplinku Starosta Drawski Stanisław Kuczyński w obecności Przewodniczącego Rady Powiatu Stanisława Mikołajczyka podpisał porozumienie z Burmistrzem Adamem Kośmidrem. Nagroda za odnalezienie w jeziorze Drawsko i przekazanie Starostwu wraku historycznej łodzi podwodnej wzrosła do 10 tysięcy złotych. To nie koniec.

Pula może jeszcze wzrosnąć. W jaki sposób? Nagroda może zostać zwiększona o swoją wielokrotność dzięki deklaracjom przekazania darowizny w przypadku odnalezienia i przekazania okrętu podwodnego. Taką deklarację będą mogły złożyć przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe lub samorządy. W zamian staną się sponsorem Akcji i zyskują prawo do umieszczenia swojego logo oraz informacji o fakcie sponsoringu na stronie internetowej Akcji oraz w innych materiałach z nią związanych. Kto znajdzie i przekaże Starostwu wydobyty okręt podwodny, liczyć może także na specjalną statuetkę, którą zaprojektuje lokalny przedsiębiorca. Dedykowany kontakt dla sponsorów w tej sprawie, to adres: jeziorotajemnic@powiatdrawski.pl

Informujemy jednocześnie, że prawo do ubiegania się o nagrodę Starosty Drawskiego za odnalezienie i przekazanie wraku historycznej łodzi podwodnej mają osoby przestrzegające regulaminu zamieszczonego na stronie akcji. Poszukiwania, które nie są organizowane przez Powiat Drawski lub jego pełnomocników, nie uprawniają do nagrody.

W myśl podpisanego dzisiaj porozumienia, Gmina Czaplinek ma również pomóc w informowaniu o Akcji i zbieraniu informacji o zagadkach jeziora i jego najbliższych okolic. Informacje te mają być przekazywane do Starostwa Powiatowego, to zaś zajmie się ich upublicznianiem m.in. na stronie internetowej www.jeziorotajemnic.pl . Ponadto, strony zadeklarowały m.in. wolę wzajemnej partnerskiej promocji wspólnych działań naukowych i organizacyjnych oraz wolę stałej współpracy merytorycznej w zakresie organizacji badań historycznych zmierzających do odkrycia historii jeziora Drawsko wraz z przyległościami, a także organizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze naukowym i popularnonaukowym, związanych zwłaszcza z historią regionalną, w szczególności poprzez publikowanie prac naukowych i popularnonaukowych oraz działalność edukacyjną.

Sponsorzy nagród

Przyjaciele

Patronat nad akcją sprawują