Mogą powstać Klasy Patronackie Akademii Morskiej

w-trakcie-spotkaniaJEZIORO TAJEMNIC. Odbyły się wstępne rozmowy z przedstawicielem Akademii Morskiej ze Szczecina w sprawie utworzenia Klas Patronackich w szkołach Powiatu Drawskiego. Chodzi o Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku i Kaliszu Pomorskim. Współpracę z AM udało się nawiązać dzięki projektowi „Jezioro Tajemnic”, w którym uczelnia bierze aktywny udział od kilku miesięcy.

Jeżeli projekt dojdzie do skutku, tym prestiżowym klasom towarzyszyć może wyróżnik w postaci stroju, nawiązującego w jakiś sposób do Akademii Morskiej, bądź marynarki. Szczecińska „Akademia” kształci nie tylko przyszłych marynarzy, ale też geodetów, czy informatyków – profesjonalistów, znajdujących z powodzeniem pracę na morzu i lądzie. Jej absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy. Uczelnia gwarantuje także odstęp do najnowszych technologii.

W imieniu „Akademii” rozmowy ze Starostą Drawskim Stanisławem Kuczyńskim i współpracownikami oraz Dyrektorami obu szkół średnich, Robertem Patrzyńskim i Maciejem Rydzewskim, prowadził Grzegorz Stępień, który już wcześniej zawitał do powiatu drawskiego wraz z grupą studentów Instytutu Geoinformatyki. Pod koniec września przyjechał do Czaplinka, by przeprowadzić badania ruin zamku w Starym Drawsku oraz zabytkowego tzw. „małego kościółka” w Czaplinku. Wynikiem tamtych prac było stworzenie modelu 3D ww. obiektów, ortofotomap oraz przygotowanie filmów nakręconych za pomocą dronów. Będziemy je prezentować na stronie internetowej projektu www.jeziorotajemnic.pl, choć już dziś, niektóre z nich są dostępne w nowej zakładce Ustalenia/Multimedia.

Prowadzone rozmowy dotyczyły możliwości i kierunków dalszej współpracy. Ustalono m.in., że w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku oraz w Kaliszu Pomorskim uczniowie będą mogli kontynuować naukę w Klasach Patronackich Akademii. Raz w miesiącu zajęcia będą prowadzili wykładowcy i pracownicy naukowi uczelni, a młodzież będzie miała okazję uczestniczyć w wykładach w murach Akademii Morskiej.

Strony spotkania czynią starania, by realne korzyści ze współpracy uczniowie odczuli jeszcze w pierwszym semestrze obecnego roku szkolnego.

Strona internetowa Akademii Morskiej: http://rekrutacja.am.szczecin.pl/kierunki-ksztalcenia

Sponsorzy nagród

Przyjaciele

Patronat nad akcją sprawują