Były tu dwie Marynarki

JEZIORO TAJEMNIC. Jakiś czas temu opublikowaliśmy fotografię znalezisk znad jeziora Drawsko, prosząc Czytelników o podjęcie próby rozpoznania tych przedmiotów. Mamy odpowiedź.

Ukazane na zdjęciu guziki i znaczki zostały nam pokazane przez Wiesława Piotrowskiego, Ambasadora Akcji. Niektóre z nich zawierają orła, inne – symbol kotwicy. Naturalnie zastanawialiśmy się, czy są to kolejne znaleziska dotyczące działalności Kriegsmarine w tym regionie.

Na pomoc pośpieszył nam Zbigniew Andrzejewski z Polic, miłośnik Pojezierza Drawskiego:

– Na samej górze widnieje biżuteria patriotyczna noszona na terenach pod wpływami niemieckimi (wiara, nadzieja, miłość) odpowiednio krzyż, kotwica i serce. Teraz guziki. Rząd górny od lewej:

– guzik pruski urzędniczy Królestwa Prus (poł. XIX w.)

– guzik Kaiserliche Marine (Ces. Mar. Woj. 1871-1919)

– standardowy guzik Kriegsmarine 1934-1945
Rząd dolny od lewej:
– guzik pruski rangowy – prawdopodobnie sierżant
– guzik pruski rangowy – prawdopodobnie gefreiter
– guzik liberyjny z koroną siedmiopałkową czyli baronowską (uniform służbowy)
W środku dolnego rzędu: odznaka (wpinka) Hitlerjugend.
Okrągłych medalików po obu stronach odznaki HJ nie rozpoznaję, może jakieś okolicznościowe.

Ekipa Akcji „Jezioro Tajemnic” serdecznie dziękuje za pomoc!

O sprawie pisaliśmy tutaj: http://jeziorotajemnic.pl/nowe-znaleziska-prosimy-o-pomoc-w-rozpoznaniu/

Sponsorzy nagród

Przyjaciele

Patronat nad akcją sprawują