Anomalia na jeziorze Lubie

JEZIORO TAJEMNIC. Ciekawostka: na jeziorze Lubie występuje anomalia w postaci różnicy poziomów lustra wody. Wynosi ona aż 23 centymetry! Nie do końca wiadomo, jak to jest możliwe…

Ze względu na anomalię magnetyczną, pomiędzy krańcem zachodnim i wschodnim jeziora, występuje różnica poziomów lustra wody. Jest to zjawisko bardzo rzadkie i jedyne na Pojezierzu Drawskim. Dotąd nie zostało dokładnie wyjaśnione.

Lubie to drugie po Drawsku największe jezioro tego pojezierza. Powierzchnia zwierciadła wody wynosi 1487,5 ha i znajduje się na wysokości 95,5 m n.p.m. Głębokość sięga 46,2 m, zaś długość przekracza 14 km. Na jeziorze znajduje się 5 wysp. Jego południowy brzeg porasta Puszcza Drawska. Przez Lubie, podobnie jak przez jez. Drawsko, przepływa rzeka Drawa. Południowy brzeg jeziora (od strony Karwic) nie jest dostępny dla osób cywilnych. Znajduje się tam jeden z największych poligonów wojskowych w Europie – Poligon Drawski.

Film z Misji na jeziorze Lubie w ramach Akcji „Jezioro Tajemnic”.

Sponsorzy nagród

Przyjaciele

Patronat nad akcją sprawują