Starosta Drawski Stanisław Kuczyński wręcza Certyfikat Uczestnictwa w Akcji Jezioro Tajemnic dla Wiesława Krzywickiego Powrót

Sponsorzy nagród

Przyjaciele

Patronat nad akcją sprawują